zástupci

Ing. arch. Radek Brunecký
Ing. arch. Barbara Cahová
Ing. arch. Martin Enev
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Ing. arch. Adam Horák
Ing. arch. Radim Horák
Ing. arch. Petr Hýl
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH
Ing. arch. Radim Javůrek
Ing. arch. Andrea Kopecká
Bc. Tom Kozelský, MSc.
Ing. arch. Gabriel Kurtis
Ing. arch. Nina Ličková
Ing. arch. Václav Navrátil
Ing. arch. Michaela Nováková
Ing. arch. Jan Kubát
Ing. arch. Viktor Odstrčilík
Ing. arch. Barbora Páralová
Bc. Karolína Plášková, MA
Ing. arch. Bc. A. Barbora Ponešová, Ph. D.
Ing. arch. Robert Sedlák
Ing. arch. Dagmar Sitařová
Ing. arch. Martin Sládek
Ing. arch. Kristýna Smržová
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová
Ing. arch. Jiří Šnerch
Ing. arch. Iva Tomková
Ing. arch. Michal Veselý
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka