Otevřený dopis řediteli Kanceláře architekta města Brna doc. Ing. arch. Michalu Sedláčkovi

doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Kancelář architekta města Brna, p. o.
Zelný trh 331/13
Brno 602 00

V Brně dne 15. února 2018

Otevřený dopis řediteli Kanceláře architekta města Brna doc. Ing. arch. Michalu Sedláčkovi

Vážený pane řediteli,

dovolte, abychom vás jako skupina mladých odborníků z řad architektů, urbanistů a dalších
veřejně činných osob vyzvali k otevřené diskusi o současných výzvách města Brna. V Brně
žijeme a profesně působíme, směřování města nám proto není lhostejné. Chceme společně
diskutovat, utvářet své názory a aktivně přispět do chybějící odborné debaty o budoucí
podobě města.

Město Brno po desetiletích sporů ohledně nové polohy hlavního nádraží přistoupilo
k rovnocennému zhodnocení obou variant. Proběhly dvě urbanisticko-architektonické
soutěže s rozdílným zadáním. Na konci října 2017 zveřejnila Správa železniční a dopravní
cesty Studii proveditelnosti železničního uzlu Brno, která konstatuje, že obě varianty polohy
nádraží jsou za určitých podmínek proveditelné.

K vámi prezentovanému stanovisku o poloze nádraží máme řadu zásadních připomínek
a doporučení:

1. Studie proveditelnosti není urbanistickou vizí města.

2. Obě varianty by měly být srovnatelně vyhodnoceny i urbanisticky.

3. Měly by se používat informace, které jsou relevantní.

4. Chceme dosáhnout postupně rostlého, živého města pro všechny vrstvy obyvatel a jejich aktivity?

5. Nejsou nestranně vyhodnoceny všechny výhody, rizika a dopady obou variant nádraží na život ve městě (např. hromadná, automobilová a pěší doprava z pohledu residentů a dojíždějících).

6. Považujeme za nedostatečné vyzdvihování výhod polohy nádraží především ve dvou bodech: rychlost a cena.

7. Rozvoj města zahrnuje mnoho společenskovědních disciplín.

8. Rozhodnutí o poloze nádraží nereflektuje jeden z cílů Strategie Brno 2050: Město krátkých vzdáleností a Vizi prostorového rozvoje města Brna vydanou KAM – kompaktní město.

9. Neberou se v potaz reálné termíny, které proces schvalování vyžaduje.

10. Už dnes je téměř jisté, že se nestihne další kolo žádostí o evropské dotace. Přesto je získání dotací pro odsunutou variantu jeden z vašich hlavních argumentů.

11. V ekonomickém zhodnocení polohy nádraží u řeky nejsou zahrnuty náklady na rekonverzi drážního tělesa a navazujících budov.

12. Argumentace existence, či neexistence územního plánu je z hlediska dlouhodobé strategie rozvoje města marginální.

13. Nedostatečná prezentace návazností na stávající strukturu města.

14. Chybí přehledné informace pro občany spojené se základními dopady na jejich okolí a pro celé město.

15. Neřeší se etapizace a náplň Jižního centra.

Doporučení:

1. Zastavit unáhlené rozhodování.

2. Doplnit ověřené a relevantní urbanistické argumenty pro obě varianty.

3. Objektivně a pravdivě informovat veřejnost, aby se mohla podílet na rozhodování.

4. Využít možnosti poprvé v historii rovnocenně diskutovat o obou variantách nádraží na základě relevantních nezkreslených informací.

5. Naplňovat heslo „Brno – město dohody”.

Tímto otevřeným dopisem vás žádáme o zařazení dvou zástupců iniciativy GEN BRNO do oficiálních odborných debat KAM a panelu plánované veřejné debaty „Modernizace železničního uzlu v Brně – veřejná diskuze“, která má proběhnout 20. února 2017 v 17.30 hod na Nové radnici v Brně. Věříme, že spolupráce, vzájemné sdílení zkušeností a zastoupení různých názorových proudů může napomoci pozitivnímu vývoji města. Budeme se těšit na společná setkání.

Zástupci iniciativy GEN BRNO
Ing. arch. Radek Brunecký
Ing. arch. Barbara Cahová
Ing. arch. Martin Enev
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
Ing. arch. Adam Horák
Ing. arch. Radim Horák
Ing. arch. Petr Hýl
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH
Ing. arch. Radim Javůrek
Ing. arch. Andrea Kopecká
Bc. Tom Kozelský, MSc.
Ing. arch. Gabriel Kurtis
Ing. arch. Nina Ličková
Ing. arch. Václav Navrátil
Ing. arch. Michaela Nováková
Ing. arch. Jan Kubát
Ing. arch. Viktor Odstrčilík
Ing. arch. Barbora Páralová
Bc. Karolína Plášková, MA
Ing. arch. Bc. A. Barbora Ponešová, Ph. D.
Ing. arch. Robert Sedlák
Ing. arch. Dagmar Sitařová
Ing. arch. Martin Sládek
Ing. arch. Kristýna Smržová
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová
Ing. arch. Jiří Šnerch
Ing. arch. Iva Tomková
Ing. arch. Michal Veselý
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka

Kontakt:
Gabriel Kurtis gsm: 731 473 100
Janica Šipulová gsm: 732 749 188
Michal Veselý gsm: 777 818 678

w www.genbrno.cz
fb fb.com/genbrno
insta instagram.com/genbrno
email info(zavinac)genbrno.cz

GEN BRNO:
Jsme skupina mladých odborníků z řad architektů, urbanistů a dalších profesí, jimž není vývoj města Brna lhostejný. Chceme vytvořit multidisciplinární diskuzní platformu, která přenese debaty o rozvoji města z kanceláří, kuloárů a kaváren. Chceme společně diskutovat, utvářet své názory a aktivně přispět do chybějící odborné diskuze o budoucí podobě města.