Brno chystá výstavbu sportovišť a nové radnice za miliardy bez otevřených architektonických soutěží

Tisková zpráva GEN BRNO

V Brně dne 23. srpna 2018

Brno chystá výstavbu sportovišť a nové radnice za miliardy bez otevřených architektonických soutěží

Dnes se v brněnské Galerii architektury sešla skupina mladých architektů a urbanistů GEN BRNO, aby upozornila na neblahý jev v přípravě nejvýznamnějších brněnských staveb budoucích let. Město Brno chystá v následujících letech například investice do nevyhovující sportovní infrastruktury nebo vybudování nové radnice odkoupením projektů CD Palác. Hodnota těchto investic se pohybuje okolo 5 miliard korun, žádná ze staveb ovšem nevzniká na základě veřejné architektonické soutěže.

V posledních čtyřech letech v Brně proběhly úspěšné architektonické soutěže na několik veřejných prostranství. Na připravované stavby regionálního významu však nebyla vypsána ani jedna architektonická soutěž. Město chystá stavbu atletické haly v kampusu, dostavbu plaveckého stadionu za Lužánkami, fotbalového stadionu, velodromu, nové výstavní haly výstaviště, nový vstup do zoo nebo také vysněnou novou hokejovou halu pro brněnskou Kometu.

„Domníváme se, že stavby takového významu, jako je hokejový stadion pro brněnskou Kometu nebo nové radnice, by mělo město Brno připravovat transparentně a mělo by usilovat o co nejkvalitnější architektonický návrh, neboť se tyto stavby nesporně stanou novou dominantou města. Město by mělo nastavovat měřítko kvality staveb, nepřímo tak ovlivňuje celkovou úroveň architektonické kvality ve městě,“ uvádí ke stavbě hokejové haly ředitel brněnské Galerie architektury Gabriel Kurtis.

„Pokud chceme navázat na funkcionalistickou architekturu vysoké kvality, kterou je naše město proslulé, je třeba začít již u způsobu zadání a návrhu projektu. Z ekonomického pohledu může kvalitní příprava návrhu uspořit výrazné finanční prostředky ve všech fázích přípravy, realizace a životnosti stavby. Je nesporné, že způsob zadání zpracování návrhu projektu má vliv na jeho kvalitu,“dodává Kurtis.

„Architektonická soutěž je pro investora nejvhodnějším způsobem, jak vybrat dostatečně včas konkrétní návrh řešení stavby. Pro architekty vhodnou motivací vymyslet nejlepší řešení.Kdo jiný by měl být příkladným zadavatelem a investorem než město? Veřejné stavby jsou stejně důležitou veřejnou investicí jako je veřejný prostor. Naše zkušenost z Vídně ukazuje, že pro každou veřejnou stavbu existuje vhodná forma architektonické soutěže,“uvádí k soutěžím jeden ze zakladatelů úspěšného brněnského studia Consequence forma architects Martin Sládek, jenž vyhráli architektonicko-urbanistickou a krajinářskou soutěž na park na Moravském náměstí v Brně.

Architekt Jan Vrbka k současné praxi uvádí: „Dle mého názoru při investování veřejných peněz, ať už jakoukoliv formou přímé investice nebo podpory, by měla být volná soutěž ideí standardem, nikoli výjimkou. Od poslední velké soutěže na Janáčkovo kulturní centrum uběhlo 15 let. Pokud město na důležité budovy nevyužívá otevřených soutěží o návrh, připravuje se o možnost systematicky kultivovat své prostředí, protože tyto stavby mají velký společenský dopad. Soutěž má samozřejmě řadu úskalí, nicméně nezdá se, že by se podařilo najít férovější nebo systémovější alternativu. Toho si je vědom i soukromý sektor a na své skutečně zásadní rozvojové projekty využívá postupů založených na výběru z konkrétních návrhů zcela běžně.“

Organizaci architektonických soutěží se dlouhodobě věnuje Česká komora architektů. Ta uvádí, že počet vypsaných architektonických soutěží roste, ale stále činí jen jednotky procent z celkového investičního objemu ČR. Většina staveb je realizována na základě soutěží vypisovaných na základě zákona o veřejných zakázkách a to i přesto, že nový zákon obsahuje širší popis architektonických soutěží a opustil kritérium nejnižší ceny při zadávání veřejných zakázek ve prospěch kvalitativních kritérií. Předseda Pracovní skupiny ČKA pro soutěže Petr Lešek k soutěžím uvádí:„Soutěž o návrh je tak navzdory své transparentnosti a ekonomičnosti stále značně podceňovaným způsobem zadávání stavebních zakázek.“

Již v roce 2016 si zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR analýzu dopadů architektonické praxe na ekonomiku. Dokument zpracovává především problematiku architektonických soutěží a porovnává jejich efektivitu s klasickým výběrovým řízením ve veřejných zakázkách. Tento dokument potvrzuje, že architektonické soutěže nejsou ani nákladné a ani zdlouhavé.

Za iniciativu GEN BRNO:
Ing. arch. Michal Veselý,
Ing. arch. Gabriel Kurtis,
Bc. Karolína Plášková,MA,
Ing. arch. Radim Horák,
Ing. et. Ing. arch. Jan Vrbka,
Ing. arch. Dagmar Sitařová

GEN BRNO
w www.genbrno.cz
fb fb.me/genbrno
insta instagram.com/genbrno
email info(@)genbrno.cz

GEN BRNO: Jsme skupina mladých odborníků z řad architektů, urbanistů a dalších profesí, jimž není vývoj města Brna lhostejný. Chceme vytvořit multidisciplinární diskuzní platformu, která přenese debaty o rozvoji města z kanceláří, kuloárů a kaváren. Chceme společně diskutovat, utvářet své názory a aktivně přispět do chybějící odborné diskuze o budoucí podobě města.

kontakt pro média:
Gabriel Kurtis
gsm +420 731 473 100
email gabriel(@)kurtis.cz

Soupis připravovaných staveb města Brna:
Atletická hala Campus:450 milionů Kč

Městský plavecký stadion Lužánky: 72,6 milionů Kč + wellness 20 milionů Kč

Velodrom a nová hokejová hala: Velodrom 300-600 milionů Kč + Hokej 1,4 miliardy Kč

Fotbalový stadion za Lužánkami: 2 miliardy Kč

Nový výstavní pavilon brněnského výstaviště: Nový pavilon: 500 milionů Kč

Nový vstup ZOO Brno: 300 milionů Kč

Tramvajová vozovna v Pisárkách: 370 milionů Kč

Rekonstrukce Dominikánského náměstí: 60 milionů Kč